Prevádzkovateľ

Obchodné meno : PETS FACTORY s.r.o.
                                                                                                                                                               zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 134137/B 
 
Sídlo: Záhradnícka 2166/7
IČO: 52 137 775 
IČ DPH: SK 2120911914
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK74 0900 0000 0051 5620 9823
Mobil: 0905 780 760
E-mail:


info@petsfactory.sk