Prevádzkovateľ

Obchodné meno: Giltrade s.r.o.
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 58093/B
 
Sídlo: Kráľová pri Senci 480
900 50 Kráľová pri Senci
IČO: 44 748 761
IČ DPH: SK 2022811219
Registračné číslo sprostredkovateľa: SK 300176
Štatutárny orgán: Róbert Seják, konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK26 0900 0000 0006 5272 8152
Mobil: 0905/758 273
E-mail: info@granulkypreutulky.sk